TMMOB Afet Sempozyumu Programı Yayımlandı

Eklenme Tarihi: 13/04/2022

TMMOB Afet Sempozyumu Programı Yayımlandı

TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "TMMOB Afet Sempozyumu" programı 31 Mart 2022 tarihinde yayımlandı.

TMMOB Afet Sempozyumu 20-21-22 Nisan 2022 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (Selanik Cad. No:76, Çankaya/Ankara) hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Sempozyumda "A Salonu" yüzyüze ve çevrimiçi katılım ile sürdürülürken, "B Salonu" oturumları bütünüyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Afet Sempozyumu'nda A Salonu'nu çevrimiçi izlemek için TMMOB YouTube Kanalını, B Salonunu izlemek için ise kayıt yaptıran katılımcılara gönderilecek webinar bağlantısını kullanabilirsiniz.

Sempozyum, program ve katılım hakkında detaylı bilgi almak için TMMOB Afet Sempozyumu Web Sayfası'nı ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyuma kayıt yaptırmak için tıklayınız

 

TMMOB AFET SEMPOZYUMU PROGRAMI

A SALONU

1. GÜN

08.30-09.30

Kayıt

09.30-10.00

Açılış Konuşması-Emin KORAMAZ – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.00-10.30

TMMOB Çerçeve Sunumu

10.30-10.45

Ara

10.45-12.30

Panel-1: Afet Yönetim Süreçlerinde Belediyelerin Rolü ve Önemi

12.30-13.20

Yemek Arası

13.20-15.00

A-1. Oturum: Afet Yönetimi

 

Oturum Başkanı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

 

Çağrılı Konuşmacı:

 

Karar Alma Mekanizmaların Afet Yönetimi Kapsamında İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

 

Üniversitelerdeki Acil Durum Ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programlarının İyi Bir Uygulama Örneği Üzerinden İncelenmesi

 

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama

 

İklim Değişikliği Etkisi Altında Afet Riski: Bütünleşik Afet Yönetimi

 

Yerel Yönetim(İlçe)’lere Yönelik Afet ve Acil Durum Yönetişim Model Önerisi

15.00-15.15

Ara

15.15-17.00

A-2. Oturum: Afet Yönetimi

 

Oturum Başkanı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı

 

Çağrılı Konuşmacı:

 

Deprem Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik Yapısal Müdahalelerin Fayda-Maliyet Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ön Çalışma

 

2020 Ege Denizi Samos Adası Depremi Sonrası İzmir Körfezi Ve Bornova-Bayraklı Baseninde Gözlenen Sismik Saha Etkileri

 

Bütünleşik Afet Yönetim Planlarına Yönelik Afet Tatbikatları, Senaryo Yazılımı ve Tatbikatların Değerlendirilmesinin Önemi

 

Afet Ve Risk Yönetiminde Mahalle Afet Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

 

Kıyı Kentlerinin Afetlere Karşı Dirençliliği

 

Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Ve Yeni Yaşam- Van Örneği

 

2. GÜN

09.00-10.30

A-3. Oturum: Afet ve Acil Durum Hazırlığı

 

Oturum Başkanı: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı

 

Marmara Depreminden Bu Yana Depreme Karşı Önlemler: Öngörüler, Yapılanlar, Yapılmayanlar

 

Doğal Afetlerde Gıda-Su Güvenliği

 

Ülkemizde Enerji Ve Sanayi Tesisleri Doğal Afetlere Karşı Ne Kadar Hazırlıklı

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Afet Ve Acil Durum Planlama Çalışmaları

 

Karadeniz Bölgesi’nde Yaşanan Sel Felaketlerinde Mekansal Planların Göz Ardı Edilen Sorumluluğuna Kentsel Ekoloji

 

Afetlerde İnsan Hareketliliği Ve Erişilebilirlik Üzerinden Toplanma Alanlarının Yeterliliğinin Sorgulanması: Antalya, Kaş İlçesi

10.30-10.45

Ara

10.45-12.30

Panel-2:Afetlere Karşı Yerleşim ve Yapı Güvenliği

12.30-13.20

Yemek Arası

13.20-15.15

A-4.Oturum: Planlama, Uygulama ve Denetim

 

Oturum Başkanı:TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı

 

Çağrılı Konuşmacı:

 

Doğal Tehlike Zararlarının Azaltılmasında Yapay Zeka Uygulamaları

 

Web Tabanlı Mobil Afet Sonrası Kayıt Bilgi Sistemi’nin (Afkabis) Geliştirilmesi

 

Afeti Bir “Fırsata” Çevirmeye Çalışan Kent! Deprem Sonrası İzmir

 

Doğal Afetlere Karşı Kırsal Yerleşmelerin Dayanıklılığı: Düzce, Elazığ Ve Van İlleri Örneği

 

Yapılaşmada Yanlış Yer Seçiminin Afet Oluşumuna Katkısı

 

İklim Krizinde Akdeniz Havzası Su Kaynakları-Planlama, Uygulama ve Yönetim

15.15-15.30

Ara

15.30-17.00

Panel-3:İklim Değişikliği ve Afetler

 

3. GÜN

09.00-11.00

A-5. Oturum: Eğitim, Mevzuat ve Hukuksal Boyut

 

Oturum Başkanı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

 

Çağrılı Konuşmacı:

 

İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık Ve Müdahale Kurulu’nun Amaçları Ve Çalışmaları

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Gerçekleştirdiği Deprem Tatbikatlarından Edinilen Deneyimler

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin Gerçekleştirdiği Afet Bilinci Eğitimlerine Kısa Bir Bakış

 

Kadınların Afet Yönetimine Katılımında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Eğitimi

 

Üniversitelerin Afet Zararlarının Azaltılması Çabalarına İyi Bir Örnek: Kocaeli Üniversitesi

 

Sanayi Tesislerinde Afet Acil Durum Eylem Planlarının Oluşturulması, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi Ve Acil Durum Tatbikatı

11.00-11.15

Ara

11.15-13.00

Panel-4:Afet Zararlarının Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına Yüklediği Sorumluluklar ve Hukuki Boyut

13.00-13.50

Yemek Arası

13.50-15.00

Panel-5:Yerel Çalıştaylar: Çalıştay Raporlarının Sunumu/Tartışma ve Değerlendirmeler

15.00-15.15

Ara

15.15-17.00

Panel-6: Afetlerin Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik Boyutları

17.00-17.30

Sempozyum Sonuç Bildirgesi ve Kapanış

 

B SALONU

1. GÜN

09.00-10.30

BOŞ OTURUM (A Salonu Açılış)

10.30-10.45

Ara

10.45-12.30

BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)

12.30-13.20

Yemek Arası

13.20-15.00

B-1. Oturum: Depremler ve Tsunamiler

 

Oturum Başkanı: TMMOB Mimarlar Odası Başkanı

 

Çağrılı Konuşmacı:

 

İstanbul İli Tsunami Eylem Planı’nın Uygulanması

 

Van Deprem Fayı, Sisam Deprem Fayı – Jeolojik Konumları – Sismik Refleksiyon Profili Örnekleri

 

Bitlis Bindirme Kuşağında Oluşan Tarihi Depremlerin Arkeolojik Bulgulara Yansıması: Yukarı Dicle Havzası Örneği

 

Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Depremden Sonra Yeniden Ayağa Kaldırılması

15.00-15.15

Ara

15.15-17.00

B-2. Oturum: Heyelanlar

 

Oturum Başkanı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı

 

Heyelan Olayının Çoklu Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi Ve İzlenmesi

 

Yağış Miktarının Doygun Olmayan Zeminlerde Şev Stabilitesine Etkisi

 

Kaya Düşmesi Afetlerinin Değerlendirilmesinde Güncel Yöntemler: Mazı (Ürgüp) Örneği

 

Hopa Nehri Havzası (Doğu Karadeniz Bölgesi) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi

 

Fiber Optik Tabanlı Heyelan İzleme Ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması

 

Germencik-İncirliova (Aydın) Bölgesinin Heyelan Duyarlılık Değerlendirilmesi

 

Artvin İli Orta Hopa Mahallesi Heyelanının Oluşum Nedenlerinin İncelenmesi

 

 

2. GÜN

09.00-10.30

B-3. Oturum: İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

 

Oturum Başkanı: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı

 

İklim Krizinin Etkileri Temelinde Türkiye’nin Enerji Politikalarını Yeniden Düşünmek

 

İklim Değişikliği, Gıda-Su Güvencesi ve Sürdürülebilirlik

 

Asya’nın Küçük Ülkelerinin İklim Krizi İle Büyük Mücadelesi

 

İklim Değişikliği Baskıları Ve Afetler Karşısında Türkiye’de Ulaşım

 

İklime Dirençli Kıyı Kentleri: Mevcut Durum Analizleri Kapsamında Adaptasyon Önerilerinin İrdelenmesi

 

Afet Kültürü Oluşturma: Gayrimenkul Sektöründe İklim Değişimi Farkındalık Düzeyi Belirleme Üzerine Bir Araştırma

10.30-10.45

Ara

10.45-12.30

BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)

12.30-13.20

Yemek Arası

13.20-15.15

B-4. Oturum: Atmosfer ve İklim Kaynaklı Afetler (Sel, Çığ, Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar)

 

Oturum Başkanı: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı

 

Çağrılı Konuşmacı:

 

Türkiye’nin Çığ Afeti Açısından 2021 Yılı Görünümü

 

Karayolu Üzerindeki Çığ Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Van -Bahçesaray Örneği (2020)

 

Edirne 2018 Yılı Sel Baskını Ve Sonuçları

 

Akçakoca (Düzce) ve Yakın Çevresinde Yaşanan Sel Afetinin Jeolojik İncelemesi

 

Orman Yangın Şiddeti Haritalarının Üretilmesi Ve Eğimlere Göre Analizi: Bodrum Orman Yangını Örneği

15.15-15.30

Ara

15.30-17.00

BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)

 

 

3. GÜN

09.00-11.00

B-5. Oturum: Kuraklık, Çölleşme, Kum ve Toz Fırtınaları

 

Oturum Başkanı: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

 

Çağrılı Konuşmacı:

 

Afet Zararı Azaltmada Kuraklık Risk Analizlerinin Önemi

 

Yukarı Dicle Nehir Havzası İçin Kuraklık Analizi

 

Türkiye Atmosferindeki Aerosollerin 2003-2020 Dönemi Alansal ve Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi

 

2 Eylül 2020 tarihinde Ankara Polatlı’da yaşanan Toz Fırtınasının Sinoptik Analizi

 

Kızören(Karatay- Konya) Çevresindeki Obrukların Jeolojik ve Morfolojik Özellikleri

11.00-11.15

Ara

11.15-13.00

B-6. Oturum: Diğer Afetler (KBRN, Göktaşı, Güneş veya Kozmik Rad. vb.)

 

Oturum Başkanı: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı

 

Yerleşime Uygun Alanların Belirlenmesinde Doğal Radyoaktivitenin Önemi

 

Enkaz Yönetimi ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

 

Olası Yıkıcı Bir İstanbul Depreminde Oluşabilecek Enkaza Dair Yönetim Planı

 

Afet Riski Altındaki Alanlarda Bina Yıkımları Neticesinde Ortaya Çıkan Asbest Maruziyeti

 

Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Silahlar Mevzuatı ve Kimyasal Savaş Ajanlarında Farkındalık Arttırıcı Tedbirler

 

Jeolojik Riskler Ve Halk Sağlığı; Afet Risk Azaltma Planlarında Tıbbi Jeolojik Verilerin Önemi

13.00-13.50

Yemek Arası

13.50-15.00

BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)

15.00-15.15

Ara

15.15-17.00

BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)

17.00-17.30

Sempozyum Sonuç Bildirgesi ve Kapanış

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası