1. Geoteknik Sempozyumu
(26-27 Ekim 2005)

Yayın Bilgisi : 26-27 Ekim 2005

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 26.10.2005

Basım Yeri : Kardelen Ofset

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Sunuş Sayfa: 1-2
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Jeoteknik - "Geoteknik", Kavram Kargaşası ve Eksik Standartların Hizmetin Niteliğine Etkisi - (Ünsal SOYGÜR, A. Hakan MUTLU) Sayfa : 3 - 14
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ruhsata Esas Projeler için Hazırlanmış Zemin Etüd Raporlarında Yapı Tekniğine Aykırı Öneriler - (Necmettin TURAN) Sayfa: 15-20
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zemin Etüdlerinde Yapılan Hataların Temel Maliyetine Etkisi - (Devrim ALKAYA) Sayfa: 21-32
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Donatılı Zemin Dayanma Duvarlarının Geleneksel Dayanma Duvarları ile Maliyet Açısından Karşılaştırılması - (Tufan ÇAKIR, Mustafa AYTEKİN) Sayfa: 33-50
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Polimer Şeritli Donatılı Zemin Duvar Uygulamaları ve Avantajları - (Hakan ÖZÇELİK) Sayfa : 53 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zemin Çivili istinat Yapıları Hesap Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Ön Tasarım Kartları - (Aslı Senem AÇIKEL, M. Tuğrul ÖZKAN) Sayfa: 67-84
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Düşük Basınçlı Çimento Enjeksiyonu ile Zemin Yoğunluğunun Değişimi - (Aydın KAVAK, Utkan MUTMAN) Sayfa: 85-94
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gömülü Boru Tasarımımda Kullanılan Yöntemler - (Niyazi U. TERZİ, Havvanur KILIÇ, Sönmez YILDIRIM) Sayfa: 95- 106
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  III. Oturum: ZEMİNLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI Kumların Sıvılaşma Sırasındaki Akma Davranışı - (Selim ALTUN, A. Burak GÖKTEPE, Devrim ERDOĞAN, Özcan TAN) Sayfa : 109 - 122
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sıvılaşmaya Karşı Bina Temelinde ve/veya Zeminde Uygulanan iyileştirme Yöntemlerinin Laboratuvar Model Çalışmaları - (Murat MOLLAMAHMUTOĞLU, Yüksel YILMAZ) Sayfa: 123-134
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yatay Destek Sistemlerinde Zemin Yapı Etkileşiminin Deformasyon Esaslı Yaklaşımla Takibi - (İlknur BOZBEY, S. Feyza ÇİNİCİOĞLU. Sedat KUTU) Sayfa: 135-150
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Arazideki Dolgu Tasarımı için Yeni Bir Yöntem - (Sadık ÖZTOPRAK, S. Feyza ÇİNİCİOĞLU) Sayfa: 151- 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çağrılı Bildiri: Yerel Zeminlerin Sismik Yapı Hasarı Üzerindeki Etkilen: Adapazarı'ndan Öğrenilenler - (Sadık BAKIR) Sayfa: 171- 196
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kumlu Zeminlere Oturan Şerit Temeller Altında Yatay Gerilme Değişmeleri - (Mustafa LAMAN, M.A. TEKİNSOY, M.S. KESKİN Sayfa: 197- 212
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doygun ve Yarı Doygun Granüler Zeminlerde Gerilme-Şekil-Değiştirme ilişkisinin Parametrik Olarak incelenmesi - (Ömer Faruk ÇAPAR, İbrahim YİĞİT) Sayfa: 213- 228
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Adapazarı Zeminlerinde Hassaslık Derecesinin Değerlendirilmesi - (E.AREL, A. ÖZOCAK) Sayfa: 229- 238
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Adapazarı Zeminlerinde Sağlam Katman Derinlikleri - (Sedat SERT, Ertan BOL) Sayfa: 239- 252
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çağrılı Bildiri: Doymamış Zeminlerin Özellikleri - (M. Arslan TEKİNSOY) Sayfa: 255- 278
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yanal Yüklü Kazıkların Tasarım Yöntemlerinin Birbirleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi - (Niyazi U. TERZİ, Havvanur KILIÇ, Sönmez YILDIRIM) Sayfa: 279- 294
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zemine Gömülü Ankrajlı iksa Duvarları Hesap ve Tasarım Yöntemleri ve Eurocode-7'ye Göre Tasarım Esasları - (Oğuz ÇALIŞAN, M. Yener ÖZKAN) Sayfa: 295- 308
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yanal Yüklü Keson Temellerin Taşıma Kapasitesinin - (Mustafa LAMAN, E UNCUOGLU, M. S. KESKİN, M. ÖRNEK, A. DEMİR) Sayfa: 309- 324
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dolgu Yüklerinden Kaynaklanan Deplasmanların Kazıklar Üzerindeki Yatay Yük Etkisi - (M. Kubilay KELEŞOGLU, S. Feyza ÇİNICIOĞLU) Sayfa: 325- 342
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şevli Bölgelerde Proje ve Uygulamada Geoteknik Faktörlerin Gözardı Edilmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar - (Devrim ALKAYA) Sayfa : 345 - 364 Sayfa: 345- 364
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şişen Killerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesi - (Zekai ANGIN, Ayten ANGIN) SayfaÇ 365- 3820
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Zonguldak Vahşi Katı Atık Depolama Alanının - (Ömer Faruk ÇAPAR, Yılmaz YILDIRIM, İsmail H. ÖZÖLÇER) Sayfa: 381- 392
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Fırın Curufu ve Kirecin Katkı Olarak Kil Üzerindeki Etkileri ve Yol Yapımında Kullanımının Araştırılması - (Aydın KAVAK, Gamze BİLGEN) Sayfa: 393- 408
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Turgutlu Tuğla ve Kiremit Fabrikaları Katı Atıklarının Geoteknik Özellikleri - (Devrim ERDOĞAN, Arif Ş. KAYALAR, Selim ALTUN, A. Burak GÖKTEPE) Sayfa: 409- 424
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sepiyolit ve Zeolit Karışımların Tehlikeli Atık Deponi Alanı Dizaynında Kullanılması - (Kazım AKPINAR, Ahmet TUNCAN, Mustafa TUNCAN, Yücel GÜNEY) Sayfa: 425- 440
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası